Större valfrihet och flexibilitet 

Bemanningsföretag som hyr ut hyrläkare och hyrsjuksköterska är en växande företeelse inom sjukvårdsbranschen. Det innebär att sjukhus och vårdinrättningar kan hyra in personal vid behov och undvika kostnader för att anställa personal på heltid. Detta arbetssätt har blivit allt vanligare under de senaste åren. I detta reportage kommer vi att undersöka vad som driver denna trend och vilka fördelar det kan ha för både personal och arbetsgivare.

Sjukvårdsbranschen har länge haft svårt att rekrytera och behålla personal, särskilt inom specialistområden som intensivvård och operationssjukvård men även inom allmänvård. På vårdcentraler runt om i landet har personalbristen ofta varit svår. Samtidigt finns det ofta en hög efterfrågan på personal vid toppar i arbetsbelastningen, såsom under influensasäsongen eller under semestertider. För att lösa detta problem har bemanningsföretag erbjudit att hyra ut personal på timbasis. Detta har visat sig vara en fördelaktig lösning för många sjukhus och vårdinrättningar som behöver en snabb och flexibel lösning på personalbrist.

Fördelarna med att arbeta som hyrläkare eller hyrsjuksköterska är många. En av de största fördelarna är att man kan ha en större flexibilitet i sitt arbete. Många som arbetar på detta sätt väljer det för att de vill ha möjlighet att arbeta vid olika sjukhus och vårdcentraler samt inom olika specialområden. Detta ger dem möjlighet att bredda sin erfarenhet och utveckla sina färdigheter, vilket i sin tur gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

En annan fördel är att man kan ha mer kontroll över sin arbetstid. Som hyrläkare eller hyrsjuksköterska kan man själv välja vilka uppdrag man tar och när man vill arbeta. Detta ger en större flexibilitet i vardagen och gör det möjligt att balansera arbete och privatliv på ett bättre sätt.

Många som arbetar som hyrläkare eller hyrsjuksköterska uppskattar också den högre lönenivån, som så klart kommer med att man går från att vara ”vanlig gemen” till konsultsjuksköterska, till exempel. Eftersom man arbetar på timbasis kan man ofta tjäna mer än vad man skulle göra på en fast anställning. Detta är en viktig faktor för många som har höga studielån eller vill spara för framtiden.

För att få en djupare förståelse för vad det innebär att arbeta som hyrläkare eller starta eget hyrläkare har vi intervjuat flera personer som arbetar på detta sätt.

En hyrläkare som vi pratade med berättade att hon uppskattar den stora variationen i sitt arbete. Hon har möjlighet att arbeta inom olika specialområden och träffa många olika patienter, vilket gör arbetet intressant och utmanande. Hon uppskattar också möjligheten att kunna välja vilka uppdrag hon tar och när hon vill arbeta.

En hyrsjuksköterska som vi pratade med berättade att hon valde att arbeta på detta sätt för att hon ville ha mer kontroll över sin arbetstid och ha möjlighet att kunna kombinera arbete med att ta hand om sina barn. Hon uppskattar också den högre lönenivån och att hon har möjlighet att arbeta inom olika specialområden.

En annan hyrläkare som vi pratade med berättade att hon valde att arbeta på detta sätt för att hon ville ha möjlighet att resa och uppleva olika delar av landet samtidigt som hon arbetade. Hon uppskattar också den högre lönenivån och den stora variationen i sitt arbete.

Bemanningsföretag som hyr ut hyrläkare och hyrsjuksköterskor är en företeelse som bidragit till större valfrihet, starkare ekonomi och bättre beredskap. För sjukhus och vårdinrättningar kan det vara en fördelaktig lösning vid personalbrist och för personalen kan det ge större flexibilitet och högre lönenivå.

Tack för att ni läser, ni är fina! Kram!